ارسال مون توی ساری نهایت یک ساعت طول بکشه البته به جز روزهای تعطیل

آدرس و تماس:

مازندران، ساری، خیابان قارن، قارن 18، فروشگاه آجیل و خشکبار آفتابگرم

تلفن: 33310888-011